සුවිශේෂ ආයෝජන අවස්ථා - පර්චසයක් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩු ඉඩම් බස්නාහිර පළාතෙන් - මෙතනින් සොයාගන්න
1 Land with house
2
 Hikkaduwa 

 • 35 perches   Land with house


  Rs. 17.5M

Nice Ocean View Land

GALLE ROAD Hikkaduwa

  Beautiful ocean front land situated in 4km to hikkaduwa and 6km to Ambalangoda Walking distance to famous kaha...  more »

14 Land with house
1
 Galle 

 • 4.35 perches   Land with house


  Rs. 87.17M

Galle fort 435 perches LIP 197

Southern Province Galle

  LIP 197 A rare opportunity in Galle Fort to re develop this well positioned property A 435 perch plot with a v...  more »

16 Land with house
3
 Dehiwala 

 • 17.3 perches   Land with house


  Rs. 5.5M Per Perch

Prime Land in Pamankada

Sri Maha Vihara Road Pamankada..

  Prime land 173 perches for immediate sale on Sri Maha Vihara Road Pamankada Walking distance to Dutugemunu Str...  more »

Showing page 2 of 26