මාවතගමින් සුපිරි ඉඩමක්.

265 perches Pussella, Kurunegala
Rs. 139,000 Per Perch   ( $ 877 ) [ View in other currencies ]
Property Type: Coconut land
Offered for: Sale
Area of land: 265 perches
Availability: For Urgent Sale
Nearest bus stop: 4km
Nearest train station: 4km

Property details


නුවර කුරුණෑගල ප්‍රධාන පාරට 2km කි.පුස්සැල්ල පරගහදෙනිය කාපට් පාරට මුහුණලා වල්ඉගුරුගොල්ල පිහිටි පර්චස් 265ක තැනිතලා ඉඩම.
ඉඩමට මායිම්ව ගලාබසින ඔයකි.
ඉඩම හතර වටේටම කම්බි ගසා ඇත.
නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු.
නගරයට ,රෝහලට ,පොලිසියට හා ප්‍රධාන පාසල් වලට කිලෝමීටර් 4කි.
ඕනෑම ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට හා කර්මාන්ත ශාලාවකට සුදුසුය.
ඉතාම මනරම් නිස්කලංක පරිසරයකි.
පර්චසය රු.139000*
මුදල් අවශ්‍යතාවයක් නිසා මිල අඩු කර ඇත.
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.

Contact Advertiser


This advertiser has been advertising with us for 1 year

94-7685.. Click here to view full Tel no.
Your details
Your message

Important information : This ad has been posted on LankaPropertyWeb.com by the above mentioned advertiser. LankaPropertyWeb.com does not have any connection with this advertiser, nor do we vet the advertisers, guarantee their services, responsible for the accuracy of the ad's content or are responsible for services provided by the advertisers. LankaPropertyWeb.com does not provide any service other than list the advertisements posted by advertisers. You will be contacting the advertiser (owner/agent) of this property directly. We advise you to take precaution when making any payments or signing any agreements and be alert of any possible scams. If making any payments we recommend that you have two permanent & verified methods of contact of the payment receiver such as their landline number and home/business address.


Posted/edited: 5 days ago

Location

Pussella, Kurunegala    [View on large map]

 

Find similar properties for