✅ හොඳම ඉඩම් අපෙන්

10 perches Muthuwadiya road, Seeduwa
Rs. 375,000 Per Perch [ View in other currencies ]
Property Type: Bare Land
Offered for: Sale
Area of land: 10 perches
Availability: Available now
Nearest bus stop: 300m
Nearest train station: 4km

Property details


*_ආයෝජනයකට අවස්ථාවක්_*
*සීදුවෙන් ඉඩමක්
*_පර්. 10,11 අගනා බිම් කැබැල්ලි_* ඉක්මනින් ඔබගේ කරගන්න.
*මිල- 375000/= (p/p)*සිට,
187 කටුනායක -කොළඹ බස් පාරට 300m
කටුනායක ගුවන් තොටුපොළටම 4 km.
සීදුව හංදියටම 4 km.
කටුනායක අධිවේගී පිවිසුමට 4km.
පිරිසිදු ඔප්පු,
නළ ජලය, තෙකලා විදුලිය (3 phase).
පුලුල් ප්‍රවේශ මාර්ගය.
මූලිකව රු 100000/= ගෙවා ඉඩම වෙන්කරවාගන්න...,
එකවර ගෙවීමේදී විශේෂ වට්ටම්..,
නැතිනම් 40% ගෙවා ඉතිරිය වසරකට පොලී රහිතව පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට ගෙවන්න ගන්න...,
නැතිනම් 40% ගෙවා ඉතිරිය වසර 5ක් වාරික වශයෙන් ගෙවන්න ගන්න...,
ඔබගේ බිම්කොටස අදම වෙන්කරවාගන්න අමතන්න....,

Contact Advertiser


94-7045.. Click here to view full Tel no.
Your details
Your message

Important information : This ad has been posted on LankaPropertyWeb.com by the above mentioned advertiser. LankaPropertyWeb.com does not have any connection with this advertiser, nor do we vet the advertisers, guarantee their services, responsible for the accuracy of the ad's content or are responsible for services provided by the advertisers. LankaPropertyWeb.com does not provide any service other than list the advertisements posted by advertisers. You will be contacting the advertiser (owner/agent) of this property directly. We advise you to take precaution when making any payments or signing any agreements and be alert of any possible scams. If making any payments we recommend that you have two permanent & verified methods of contact of the payment receiver such as their landline number and home/business address.


Posted/edited: 58 days ago

Location

Muthuwadiya road, Seeduwa    [View on large map]

 

Find similar properties